Importanțakinetoterapieiînrecuperare

 

Kinetoterapia= terapiaprinmișcaresauterapiamișcării, se ocupă cu studiereaomului, a mecanismelorneuromusculareșiarticulare care asigurăacestuiamișcărilenormale, studiazăprincipiile de structurare  dinpunct de vedereprofilactic, câtși din punct de vedereterapeutic, recuperator.

Recuperareamedicală:

 • urmăreșterestabilireacâtmaideplină a capacitățilorfuncționaleredusesaupierdute
 • urmareștedezvoltareanervoasăcompensatorieși de adaptare
 • cuprindemăsuriadecvatefazeiboliișiprocedeepentrumenținereasechelelor

Obiectivele de bazaînkinetoterapie:

 • relaxareagenerală
 • corectareaposturiișiaaliniamentuluicorpului
 • creștereamobilitățiiarticulare
 • creștereaforțeiși a rezistențeimusculare
 • reeducareacoordonăriișiaechilibrului
 • antrenarea la efort
 • reeducarearespiratorie
 • reeducareasensibilității

Kinetoterapia se adreseazătuturorpersoanelor de la copii, tineri, adolescenîi, adulțipână la persoanevârstnice. Se poateutilizaîntratamentulanumitorafecțiuni, dupăintervențiichirurgicalesauîncazulpersoanelor care au suferitleziuni grave, persoane care suferă de patologii sportive, cum ar fi tendinite, întinderimusculare.

Înfuncție de planul de recuperare, serviciile de kinetoterapiepot fi completate de masajterapeutic, electroterapie( stimulareaelectricăpentru a ajutaorganismulsă se recuperezeșisă se vindeceînurmaunortraumatisme), terapiicomplementareiartoateacesteacontribuie la o recuperaremairapidă a pacientului.